مدیران گوگل به دنبال براوردن ایده خود برای ایجاد یک شهر هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات هستند لازم بذکر است این ایده در یک جزیره مستقل عملی می شود. برخی منابع دیگر هم اعلام نموده اند گوگل قصد دارد بخشی از شهرهای موجود را در اختیار بگیرد و آنها را بر مبنای فناوری های جدید و با تغییر زیرساخت های جدید  بازسازی کند تا برای استفاده از مواردی همچون خودروهای اتوماتیک فاقد راننده آماده شوند.

    آقای دن داکتوروف مدیر آزمایشگاه گوگل در ماه های گذشته از پیشنهاداتی برای خرید بخش هایی از یک شهر توسط گوگل خبر داده تا بتوان دهها هزار خانه را در آن بر مبنای دستاوردهای دنیای فناوری مجددا  بازسازی کرد. ساکنان این خانه ها به مستاجران مدیران گوگل مبدل خواهند شد.

    ایشان چنین کاری را ایده ای جالب توصیف کرده و می گوید فعلا نمیتواند در این مورد اطلاعات بیشتری را افشا کند. اما به نظر می رسد چنین شهری از سیستم های هوشمندی برای بررسی وضعیت ترافیک و هدایت وسایل نقلیه مختلف به مسیرهای خلوت تر، سیستم های تهویه هوشمند و خودکار، خودروهای بدون نیاز به راننده و ... برخوردار خواهد بود. البته برای عملی کردن این ایده محدودیت های سیاسی، مالی و قانونی زیادی هم وجود خواهد داشت.

منبع :tct.ir