مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

مطالب سایت - اقتصادی

قانون

قانون صدور چک

ماده 1 انواع چک عبارت است از: 1– چک عادي: چکي است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر ...


ادامه مطلب