مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

هاست ارزان

  • هاست

هاست ارزان – رز وی پی اس
هاست 250 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت : سالیانه 5000 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=1
----------------------------

هاست 500 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت :

ماهانه : 1000 تومان

 سالیانه : 9800 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=2
---------------------------------

هاست 750 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت :

ماهانه : 1500 تومان

 سالیانه : 14500 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=3
-------------------------------

هاست 1000 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت :

ماهانه : 2000 تومان

 سالیانه : 18000 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=4

--------------

هاست 2000 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت :

ماهانه : 4000 تومان

 سالیانه : 35000 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=5

------------------

هاست 3000 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت :

ماهانه : 5000 تومان

 سالیانه : 50000 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=6

---------------

هاست 5000 مگ
پهنای باند : نامحدود
اد دامین : نامحدود
نامحدودMYSQL
وب سرور  LITE SPEED
کنترل پنلCPANEL
قیمت :

ماهانه : 9000 تومان

سالیانه : 90000 تومان

http://rozvps.ir/cart.php?a=add&pid=40

http://rozvps.ir