مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

منابع آزمون ارشد فيزيوتراپي

  • منابع
  • منابع
نقشه آگهی

نقشه ای برای این آگهی ثبت نشده است

منابع آزمون ارشد فيزيوتراپي وزارت بهداشت 5530 منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English for the Students of Medicine.Compilation : Mahmoodreza Atai,Maasume Atai,Leyla Shoja,Maasume Kafshgarsouteh,Mandana Zolghadari – Samt publication ?-Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing . Bernard Seal. Cambridge University publication ?- Improving Reading Skills.Compilation : D.r Shokrpour,D.r Mehbudi – Jungle publication ?- Developing Reading Skills. Markstein, L. and Hirasawa, L. Cambridge university ?- لغت نامه اصطلاحات پزشکي Reading throught interaction- Mosaic1 ?- گسترش مهارت A Complete Guide Expanding Reading Skills Intermediate ،رضا دانشوري، انتشارات جنگل. ?- درسنامه جامع زبان کارشناسي ارشد علوم پزشکي،امير لزگي، نشر جامعه نگر. ??- مجموعه سوالات کارشناسي ارشد گروه‌هاي مختلف علوم پزشکي ??- جزوه زبان علوم پزشکي موسسه سنجش تکميلي اميرکبير. ??- جزوه زبان علوم پزشکي سنجش اميرکبير که برگرفته از تمام منابع فوق مي باشد. www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آزمون-ارشد-فيزيوتراپي / 44031690 منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي – منابع فيزيوتراپي در بيماريهاي اعصاب و داخلي ? و ? (قلبي، ريوي، روماتيسمي و پوستي) ?- کتاب درمان هاي فيزيکي ((Manual of physical therapy، مولف پيتون، انتشارات Churchill Livingstone. منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي – منابع بيومکانيک ? و ? و ? ?- کتاب کينزيولوژي سيستم عضلاني- اسکلتي (Kinesiology of the musculoskeletal syste) مجموعه شانه، تاليف دونالد نيومن، ترجمه هلاکو محسني‌فر و عبداله طيبي، انتشارات ستايش هستي. منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي – منابع ارزشيابي و اندازه‌گيري ?- کتاب بررسي و ارزيابي عملکرد عضلات “پوسچر و درد” (Muscle: Testing and Function )(جلد ?)، تاليف فلورنس پيترسون کندل، اليزابت کندل مک کريري و پاترشيا جيس پروانس، مترجمان علي‌رضا سرمدي و بهاره حاج قنبري، انتشارات سرمدي. منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي – منابع تمرين‌درماني ? و ? و ? ?- کتاب ورزش درماني براي هم ترازي بدن و عملکرد توسط لوسيل دانيلز Therapeutic exercise for bod alignment and function By Lucille Daniels، مولف Catherine Worthingham، انتشارات Saunders. منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي – منابع الکتروتراپي ?- کتاب الکتروتراپي، اصول و کاربرد (Electrotherapy Explained principle & practice)، تاليف روبرتسون، آ وارد، جي لاو، ترجمه اميرهوشنگ بختياري، انتشارات مولف. منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي – منابع ارتز و پروتز ?- کتاب اطلس قطع عضو و اندام کمبود جراحي پروتز و توانبخشي (Atlas Of Amputations And Limb Deficiences Surgical Prosthetic And Rehabilitation)، مولفان اسميت مايکل و جي بوکر، انتشارات Amer Academy of Orthopaedic. با سنجش اميرکبير آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي را قورت دهيد.