مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

منابع آزمون ارشد سلامت سالمندي

  • منابع
  • منابع
نقشه آگهی

نقشه ای برای این آگهی ثبت نشده است

منابع آزمون ارشد سلامت سالمندي وزارت بهداشت 5524 منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آزمون-ارشد-سلامت-سالمندي / 44031690 منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع فيزيولوژي سالمندي ?- کتاب فيزيولو‍ژي پزشکي گايتون، تاليف آرتور گايتون، مترجم محمد رخشان و احمدرضا نياوراني، انتشارات سماط. منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع روانشناسي و بهداشت رواني ?- کتاب حافظه و شناخت در سالمندي، تاليف دکتر اکبري کامراني، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي توانبخشي. منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع منابع جامعه‌شناسي پزشکي ?- کتاب جامعه‌شناسي سالمندان، تاليف عليرضا کلدي، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع آمار حياتي ?- کتاب روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي، تاليف کاظم محمد و وارتکس نهاپتيان، مترجم حسين ملک افضلي، انتشارات سلمان. منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع روش تحقيق ?- کتاب روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف دکتر علي دلاور، انتشارات دوران. منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع بهداشت عمومي ?- کتاب جامع بهداشت عمومي، تاليف حسين حاتمي، محسن سيدنوزادي، فرشته مجلسي، حسن افتخاراردبيلي، سيدمنصور رضوي و سيدمحمدجواد پريزاده، انتشارات ارجمند. منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي – منابع مباني تغذيه ?- کتاب تغذيه سالمندان (Nutrition for the older adults )، تاليف مليسا برن اشتاين ، ان اشميت لوگن ،انتشارات Jones & Bartlett Learning با سنجش اميرکبير آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي را قورت دهيد.