مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

منابع آزمون ارشد آمار زيستي

  • منابع
  • منابع
نقشه آگهی

نقشه ای برای این آگهی ثبت نشده است

منابع آزمون ارشد آمار زيستي وزارت بهداشت 5502 منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English for the Students of Medicine.Compilation : Mahmoodreza Atai,Maasume Atai,Leyla Shoja,Maasume Kafshgarsouteh,Mandana Zolghadari – Samt publication ?-Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing . Bernard Seal. Cambridge University publication ?- Improving Reading Skills.Compilation : D.r Shokrpour,D.r Mehbudi – Jungle publication ?- Developing Reading Skills. Markstein, L. and Hirasawa, L. Cambridge university ?- لغت نامه اصطلاحات پزشکي Reading throught interaction- Mosaic1 ?- گسترش مهارت A Complete Guide Expanding Reading Skills Intermediate ،رضا دانشوري، انتشارات جنگل. ?- درسنامه جامع زبان کارشناسي ارشد علوم پزشکي،امير لزگي، نشر جامعه نگر. ??- مجموعه سوالات کارشناسي ارشد گروه‌هاي مختلف علوم پزشکي ??- جزوه زبان علوم پزشکي موسسه سنجش تکميلي اميرکبير. ??- جزوه زبان علوم پزشکي سنجش اميرکبير که برگرفته از تمام منابع فوق مي باشد. www.sanjeshEtakmili.irمنابع-آزمون-ارشد-آمار-زيستي / 44031690 منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي – منابع رياضي عمومي ?- کتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي، تاليف جورج برينتن توماس، راس فيني، انتشارات مرکزنشردانشگاهي. منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي – منابع آمار رياضي و احتمال ?- کتاب آمار رياضي، تاليف دکتر جواد بهبوديان، انتشارات اميرکبير. منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي – منابع روشهاي آماري (طرح آزمايشها) ?- کتاب طرح و تحليل آزمايشها، تاليف داگلاس مونتگمري، تاليف غلامحسين شاهکار، انتشارات مرکز نشر دانشگاهي. منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي – منابع روشهاي آماري (رگرسيون) ?- کتاب رگرسيون خطي، تاليف عبدالرضا بازرگان لاري، انتشارات دانشگاه شيراز. منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي – منابع روشهاي آماري (نمونه گيري) ?- کتاب روشهاي نمونه گيري ?و?، تاليف دکتر علي عميدي، انتشارات دانشگاه پيام نور. منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي – منابع روشهاي آماري (آمار ناپارامتري) ?- کتاب آمار ناپارامتري، تاليف جواد بهبوديان، انتشارات دانشگاه شيراز. با سنجش اميرکبير آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي را قورت دهيد.