مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

فروش سرکه چوب

  • فروش

محتوااین محصول عصاره طبیعی از چوب هاست و بهترین گزینه برای جایگزینی افت کش ها و کود های شیمیایی میباشد و گزینه مناسب برای زمین های شنی فقیر و زمین هایی که دارای غلظت زیادی از نمک می باشند و یک انتخواب مناسب برای کشاورزی 100٪ ارگانیک 
اثرات شگفت انگیز این محصول : تنظیم PH و جذب بهتر عناصر در خاک بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک فعالیت بیشتر ریشه ونفوذ گذیریخاک و تهویه بهبود ساختمان و ظرفیت نگهداری اب در خاکبازسازی سریع خاک با تأثیر درمانی و ضد نماتدیافزایش میکرو ارگانیسم های مفید خاککاش تأثیرات نامطلوب ناشی از انتقال نشأتحریک ریشه و در نتیجه ان جذب مواد مغذیافزایش مقاومت ریشه به شوری خاک و تغیرات دماییافزایش رشد میوه و بهبود طعم و رنگ رشد سریعتر وافزایش چشم گیر محصولاتافزایش کیفیت و انبارداری محصولافزایش میکروفلور خاکافزایش ظرفیت نگهداری آب درخاکبهبود جذب مواد معدنی و کاهش فرسایش خاکمحمدحسین فرح بخشگروه تولیدی فصل پنجمشرکت تعاون تولیدی فصل پنجم فرح بخشآدرس : فارس - داراب - بخش جنت – روستای ده خیرسفلیشماره تماس : ۰۹۱۷۶۳۵۵۰۲۵ادرس سایت : www.fasl5.comwww.fasl5.irاینستاگرام:fasl5iaتلگرام :@fasl5ia

wood vinegarPyroligneous acid سرکه چوبخرید سرکه چوبفروش سرکه جوبقیمت سرکه چوبزغالارگانیکآلیزمینکودکشاورزیتنظیم phآفتکشقارچ کشفولویک اسید سالم ضد شوری قلیاییمحرک رشداسید امینهضد تنش کود مایع رشد طبیعیمخمر و ضد عفونی کننده کود حیوانی ضد نماتدتقویت کننده مکملبهبود ساختمان خاککیفیت میکروارگانیسمشیمیایی تحریک ریشه بهبود انبارداریافزایش مقاومت کمپوستآبیاریحشره کشمیکروفلورمواد معدنینمکرفع بوی نامطبوعفاضلابآنالیز سرکه چوببهبود رنگ وطعم میوهافزایش باربریگلخانه خیار
ذرت گوجه فرنگیباغ سیب زمینیگیاهان داروییپنبهگندم بادمجان سویافلفل کلم بروکلی