مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

فروش انواع لامپ

  • فروش
  • فروش

تهیه و توزیع

  انواع لامپ بخار سدیم  در واتهای مختلف  نور

انواع لامپ بخار جیوه در واتهای مختلف نور

انواع لامپ متال هالید ( هلیوم ) در واتهای مختلف نور

انواع لامپ تنگستن در واتهای مختلف نور

انواع لامپ کم مصرف در واتهای مختلف نور

انواع لامپ فلورسنت PLC در واتهای مختلف نور