مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

دیوار ماژولار اتاق عمل

 • دیوار
 • تاثیردیوارهای ماژولار در کاهش عفونت های اتاق عمل
 • تجمع کمتر میکروارگانیسم ها به دلیل سطوح صاف و هایژنیک سیستم ماژولار
 • سهولت دسترسی به تاسیسات
 • جایگزینی بخشی یا کل دیوارهای در صورت نیاز
 • اضافه یا کم کردن دستگاه‌های مورد نیاز در اتاق عمل به راحتی
 • شست و شوی راحت‌تر
 • قابل بازیافت بودن متریال سیستم ماژولار
 • عدم تولید گازهای سمی در هنگام آتش سوزی
 • مقاومت در برابر لرزش های ساختمانی
 • پایداری در برابر زلزله