مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

تله مدیسین سامانه پزشکی از راه دور Telemedicine System

  • تله
  • امکـان اتصـال تله مدیسین یا پزشکی از راه دور به تجهیـزات مختـلف پزشـکی از قبیـل مانیتور علائم حیاتی قلب، مانیتور علائم مغزی، انواع دوربین های پزشکی و ارسال اطلاعات به سایر نقاط
  • امکان ارائه سمینارهای آمـوزشـی مختـلف بـرای دانشجویان پزشکی و تحلیل اطلاعات پزشکی به صورت زنده
  • امکــان ایجــاد کنفــرانس صوتی و تصویری بین بخش های مختلف بیمارستان، بیمارستان های مختلف و یا ارتباط از راه دور پزشک با بیمارستان به منظور تصمیم گیری بهتر در خصوص شروع روند درمانی بیمار
  • امکـان اتصـال بـه سیستـم HIS یا PACS بیمارستانی و به اشتراک گذاری اطلاعات با دیگر مراکز درمانی و یا پزشکان
  • برچسب های آگهی :
    • هیچ برچسبی برای این آگهی ثبت نشده است