مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

برگزاری کارگاه آموزشی ترافیکی

  • تصویر یافت نشد
حل مشکلات ترافیک را به آموزش و دانش بسپارید نه به آزمون و خطا.واحد آموزش ترافیک منطقه 1 تهران برگزاری می کند:کارگاه روانشناسی ترافیک ویژه گروه بزرگسالدوره تخصصی-مهارتی آموزش دوچرخه سواری برای تمام گروه سنی دوره تخصصی-مهارتی ویژه افراد دارای معلولیت ذهنی و حرکتیبازآموزی قوانین قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگیآشنایی با وسایل حمل و نقل عمومیآموزش TODآشنایی با ایمنی عبور و مرور عابرین پیادهامداد اولیه در تصادفاتتربیت شهروند مشارکت پذیر